Szybkimi krokami zbliża się czas rozpoczęcia przygotowań do tworzenia budżetów marketingowych na kolejny rok. Zazwyczaj podchodzimy do tego zadania z dużym spokojem mając przed sobą kilka miesięcy na dostarczenie wiarygodnego planu inwestycji marketingowych na następny rok.

Jakże często okazuje się, iż nasz spokój ulatnia się wraz z mijającymi tygodniami.  Jaki powinien budżet,  aby cały proces prac i rezultat końcowy były zgodne z oczekiwaniami?

Podstawowe pytanie jest ile pieniędzy chcemy zainwestować w marketing. Pewną pomocą niech będzie pytanie, jakie mamy plany? Czy chcemy utrzymać naszą pozycję czy chcemy rosnąć a jeśli rosnąć to jak szybko?

Średnie szacowane wydatki na roczne inwestycje w marketing wahają się od 2% do 10% wartości sprzedaży. Jednakże w branżach, w których komunikacja marketingowa stanowi główne źródło klientów, czyli w branżach B2C, FMCG, sprzedaż detaliczna, czy farmaceutyczna inwestycje te mogą wynosić 25% i nawet więcej wartości sprzedaży w okresach wchodzenia na rynek lub też gorącej walki konkurencyjnej.

Część firm wydaje na marketing mniej niż powinna rozumując, iż to, czego nie wydadzą to są ich oszczędności. Nic bardziej mylnego, nie od dzisiaj wiadomo, iż aby zarobić pieniądze trzeba najpierw mądrze wydać pieniądze. Wszystko zależy od tego, co firma zamierza osiągnąć w nadchodzącym okresie czasu.

Plan i cele stawiane przed organizacją czy przed marką powinny stanowić punkt wyjścia do całego procesu. Od naszych celów zależy to ile musimy zainwestować, aby je zrealizować. W okresie wchodzenia na rynek i budowania pozycji marki lub firmy będzie to większa kwota a w okresach, gdy chcemy utrzymać swoją pozycję mniejsza. Jest jednak jest jedna uniwersalna zależność, im mniejszy jest obrót tym procentowo więcej musimy wydać na działania marketingowe. Należy jednak pamiętać, iż każda branża jest inna i nie można uogólniać. Należy brać pod uwagę organiczny wzrost firmy i marki. Im dłużej marka jest obecna na rynku tym bardziej będzie korzystała z tego uniwersalnego zjawiska. Jednakże organiczny wzrost ma swoje granice i nie można opierać biznesu wyłącznie na tym zjawisku. Nie powinno się oszczędzać tysięcy w inwestycjach mając w perspektywie stratę potencjalnych milionów w przychodzie.

Należy być świadomy, iż tylko stałe i dobrze zaplanowane inwestycje marketingowe mogą przynieść zwrot w postaci dodatkowego obrotu i uzyskanej marży. Podczas gdy niedowartościowanie budżetu marketingowego może przynieść dotkliwą stratę.

O marketingu należy myśleć jako o niezbędnym składniku każdego biznesu, bez którego nie ma szansy na stały długoterminowy wzrost i sukces rynkowy. Małe i średnie firmy często planują swoje obroty i uzyskaną marżę % a następnie to, co może być nadwyżką przeznaczają na działania marketingowe.

Nie ma nic bardziej błędnego. Dla małych i średnich firm bez doświadczenia na płaszczyźnie planowania i egzekucji działań marketingowych dobrym rozwiązaniem może być oszacowanie kosztów marketingu firm konkurencyjnych i na tej podstawie planowanie własnych inwestycji w marketing.

Marketing jest jednym z najważniejszych i potrzebujących największych inwestycji elementów każdego przedsiębiorstwa. Mając na uwadze duże środki przeznaczane na działania marketingowe należy dołożyć największej staranności, aby znaleźć najbardziej efektywny kosztowo sposób wypełnienia planów marketingowych, bez zagrożenia przekroczenia założonego budżetu.

Planowanie działań marketingowych zarówno tych strategicznych jak i taktycznych ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia założonych celów w określonym wcześniej budżecie. Dobór działań i środków marketingowych nie może być przypadkowy ani bazować wyłącznie na kopiowaniu działań konkurencji.

Przed rozpoczęciem pracy nad przygotowaniem budżetu dla działań marketingowych niezbędne jest ustalenie celów krótko i długoterminowych, dotyczących udziału w rynku, wprowadzenia nowych produktów, wysokości obrotu, planowanej marży i innych elementów składających się na pozycję konkurencyjną firmy.

Standardowy budżet marketingowy powinien zawierać wszystkie elementy marketingu mix i  być podzielony na:

• Koszty reklamy ATL ( z podziałem na produkcję materiałów, projekty, nośniki oraz na emisję i publikację tych materiałów),

• Projekty i druk materiałów komunikacyjnych BTL (ulotki, katalogi, foldery itp.),

• Strona internetowa i działania reklamowe w Internecie,

• Public Relation,

• Trade Marketing,

• Targi wystawy i ekspozycje,

• Inne specjalne działania, w tym wprowadzanie nowych produktów.

W zależności od struktury działu marketingu mogą dochodzić tu jeszcze koszty innowacji, rozwoju nowych produktów lub inne specyficzne koszty pozostałych działań oraz koszty osobowe.

Oczywiście układ budżetu marketingowego powinien być na tyle dokładny, aby można było zidentyfikować inwestycje na każdą z marek oraz na każdy kanał sprzedaży i każdy rynek.W planie budżetu musi znaleźć się bezpośrednie odniesienie do planów sprzedaży, ilości, przychodu i marży.

W istocie nie jest to tak skomplikowane, na jakie wygląda.

Pamiętajcie o precyzyjnym ustaleniu celów, później już wszystko będzie łatwe.