W najprostszych słowach można ją opisać, jako plan wszystkich etapów rozwoju i modyfikacji produktu w planowanym okresie jego cyklu życia.

A teraz bardziej szczegółowo:

Mapa drogowa produktu jest narzędziem niezbędnym do planowania rozwoju i modyfikacji gotowego produktu. Mapa zawiera poszczególne etapy prac z wyznaczonym timingiem ich realizacji. Zazwyczaj zawiera również spis wszystkich dostępnych funkcji produktu i czas ich wprowadzenia do poszczególnych modeli i na poszczególne rynki, na których produkt będzie dostępny.

Jednakże w zależności od tego, kto ją przygotowuje może ona przybierać bardziej lub mniej zaawansowane formy od czysto technicznej do marketingowej.

Najprostsza mapa drogowa składa się z listy produktów i ich funkcji dostępnych na danym obszarze oraz informację o datach wprowadzania produktów na tych właśnie rynkach. Bardziej zaawansowane mapy drogowe posiadają dodatkowo założenia strategii i wizję rozwoju poszczególnych produktów i ich funkcji wraz z etapami wdrażania. Najbardziej zaawansowana wersja mapy drogowej zawiera również charakterystykę programów marketingowych i planów wprowadzenia produktów z detalami dotyczącymi miejsca, czasu, grupy docelowej wraz z charakterystyką rynku trendów i działań.

Mapa drogowa jest niezbędnym narzędziem, dzięki któremu Product Manager zawsze wie, jaki ma przed sobą cel, do czego musi dojść. Posiadając tą wiedzę łatwiej jest podejmować decyzje i ocenić czy zbliżają nas one do celu czy też oddalają. Ponadto mapa drogowa produktu pozwala na lepszą komunikację wewnątrz i na zewnątrz organizacji.
Jak przygotować mapę drogową produktu w prosty sposób:

  1. Na początku należy określić, jaki typ mapy drogowej będziemy potrzebować, mapę do użytku wewnątrz organizacji czy też na potrzeby komunikacji zewnętrznej. Mapy drogowe do komunikacji wewnętrznej zawierają bardziej szczegółowe informacje, język, którym są napisane może być bardziej techniczny a forma bardziej analityczna niż prezentacyjna. W tym punkcje należy jeszcze ustalić, na jakim poziomie szczegółowości będzie przygotowany ten dokument i czy dane w nim zawarte mogą znajdować się w już gotowych dokumentach działu marketingu lub działu badań i rozwoju (R&D) .
  2. Następnie należy określić wymagania rynku-klientów i wybrać priorytetowe funkcje i funkcjonalności produktu, które będą zaspokajały potrzeby rynku. Zazwyczaj takie informacje znajdują się w Marketing Requirements Document (MRD) które dział marketing przygotowuje na etapie przeprowadzania analiz rynkowych. Wybrane funkcje i funkcjonalności należy nałożyć na skalę czasową, która będzie określała czas wprowadzenia ich an rynek tak by było to zgodne z planami innych działów firmy sprzedaży, marketingu i R&D.
  3. W tym etapie przystępujemy do tworzenia właściwego dokumentu mapy drogowej, która zazwyczaj przedstawia w formie graficznej wszystkie etapy na skali czasu wraz z wizualizacją produktów lub dokładną charakterystyką zmian lub modyfikacji w produkcie. Po zaakceptowaniu planu przez wszystkie biorące udział w pracach działy i osoby oraz potwierdzeniu przez przełożonych można przystąpić do ostatniego etapu.
  4. Ostatnim etapem jest publikacja dokumentu i przekazanie go wszystkim, których on dotyczy i dla których może mieć znaczenie jego zawartość. Od tej pory ni powinno wprowadzać się już żadnych zasadniczych zmian w tym dokumencie o ile sama mapa drogowa produktu nie przewidywała takiej możliwości.

Jest to jedno z podstawowych narzędzi, którymi posługuje się Product Manager od jego dobrego przygotowania zależy cały proces wprowadzania na rynek produktu oraz dokonywania zmian w produkcie już podczas jego cyklu życia. Dobrze przygotowany plan jednoznacznie określa czas i cechy, funkcjonalność produktu oraz zakres zmian i modyfikacji produktu na rynkach, w których produkty będą dostępne.

Każdy dobry Produkt Manager musi dbać o to by mapa drogowa jego produktów zawsze była zaktualizowana i dostarczona do współpracujących osób i działów. Nieaktualny dokument potrafi przysporzyć olbrzymich kłopotów, pamiętajcie o tym.