Nisza rynkowa jest to nazwa określonej jednorodnej grupy osób lub firm, dzielących pomiędzy sobą podobne obszary zainteresowań oraz potrzeb, które mogą być szybko identyfikowane i zaspokajane.
Znaleźć niszę rynkową dla swojego biznesu znaczy tyle, co znaleźć produkt lub usługę dla bardzo wyselekcjonowanej grupy osób lub firm o podobnych, ale specyficznych potrzebach niezaspokajanych przez rynek produktów czy usług masowych.

Sam termin nisza rynkowa pojawia się bardzo często w opracowaniach marketingowych, lecz wykorzystywany jest, jako słowo „wytrych”, każdy kiedyś słyszał to słowo, ale czy każdy rozumie jego znaczenie? W jaki sposób koncentracja na niszy rynkowej może przynosić firmie korzyści?

Innowacyjne produkty najczęściej zaczynają swój cykl życia w  niszy rynkowej, która następnie przekształca się w rosnący rynek.  Wszystko sprowadza się do znalezienia bardzo skoncentrowanej grupy osób lub firm o podobnych potrzebach. Kluczem do sukcesu w niszy jest dokładne zrozumienie, jakie członkowie niszy maja potrzeby oraz czego chcą i zaspokojeni tych potrzeb lepiej niż robione to było dotychczas.

Strategia niszy ma na celu zamianę istniejącego segmentu rynkowego, lub jego części na niszę
Ta strategia pozwala uniknąć dużej konkurencji na wybranym fragmencie rynku i dzięki temu firmy mogą szybciej niż w innych obszarach rynku zwiększać przychody i marże.

Wiele osób zapytane co rozumieją jako rynek niszowy, wymieniają w gruncie rzeczy tematy ogólne:
Obuwie rehabilitacyjne, produkcja sejfów, trenowanie psów, produkcja oprogramowania, kursy spawania. Wbrew temu, co może się wydawać te produkty i usługi znajdują się na bardzo szerokich konkurencyjnych rynkach i obok niszy one nawet stały. Co powiecie o obuwiu rehabilitacyjnym dla siatkarzy i koszykarzy ( buty zaczynające się od numeru 48 wzwyż) albo produkcja sejfów bankowych, szkolenie psów do wykrywania narkotyków, lub kursy spawania podwodnego?! W tych przypadka możemy juz mówić o już o głębokich niszach.

Najczęściej identyfikacja niszy rynkowej zaczyna się od identyfikacji wąskiej grupy klientów, jednakże czasami firmy mając bardzo innowacyjne produkty dopiero zaczynają szukać klientów zainteresowanych ich wykorzystaniem, jednakże to drugie podejście często kończy się niepowodzeniem.

ZACZYNAJMY OD IDENTYFIKACJI NISZY A DOPIERO PÓŹNIEJ DOPASOWUJMY DO NIEJ PRODUKT LUB USŁUGĘ
Strategia niszy rynkowej jest często wykorzystywana jest przez małe firmy, przyjmuje ona jeden z dwóch kształtów:
– strategia lidera kosztowego, najniższa cena przy mało skomplikowanym produkcie do małej grupy klientów
– strategia zróżnicowania, czyli dostawcy bardzo szerokiego asortymentu dla wąskiej grupy specjalistycznych klientów
Potencjalni klienci na rynku niszowym są łatwiejsi w identyfikacji i tańsze jest dotarcie to takich klientów. Dla dużych firm strategia niszy nie jest zbyt opłacalna i zazwyczaj bardzo rzadko się na taką strategie decydują. Dodatkowym problemem z wyspecjalizowanymi niszami rynkowymi jest to, iż nisze po osiągnięciu swojego maksimum nie mogą się nadal rozwijać a utrzymują się więc na stałym poziomie w dłuższym okresie mogą nawet zniknąć z rynku a producenci musza szukać nowej niszy.

Tak, więc strategia biznesowa oparta na jednej niszy może być bardzo ryzykowna, ale bardzo dochodowa. Jeśli jeszcze w niszy zostanie ulokowany innowacyjny produkt, przewaga konkurencyjna producenta może być bardzo duża.
Częstym problemem przy nienajlepszym dopasowaniu produktu do potrzeb niszy może być utknięcie z produktem pomiędzy niszą a rynkiem masowym. Wtedy naszego produktu nikt nie kupi.

Nisze rynkowe rozwijają się często, jako pod segmenty rynków masowych. Wprowadzenie produktu w niszę jest wiele tańsze niż na rynek masowy a nisza często zamienia się w wielki rynek, np. takim przykładem jest rynek desek snowboardowych. Do niedawna był to rynek bardzo niszowy a obecnie jest już rynkiem masowym.
Gdy nisza zmienia się w rynek masowy, wchodzą na ten rynek również duzi producenci i a taki segment przestaje być tak bardzo atrakcyjny dla małych producentów, którzy najczęściej przegrywają w rywalizacji z dużymi producentami.
Idealnym kanałem dla niszowych biznesów jest Internet. Dzięki temu, iż wszyscy klienci są tam łatwi do zidentyfikowania a dotarcie do nich jest szybkie i tanie, każdy producent lub dostawca usługi, może w tani sposób poznać ich i zaoferować swój produkt. Takimi miejscami są uczestnicy portali społecznościowych lub inne formy interakcji konsumenckiej w Internecie.

Nisze rynkowe są wszędzie, wystarczy rozejrzeć się dookoła. Umiejscowienie swojego biznesu w niszy rynkowej jest szczególnie atrakcyjne dla „małych” przedsiębiorców i średnich firm. Pomysły na produkty lub usługi niszowe mogą znajdować się wszędzie.Na ich trop można wpaść w sklepie podczas rozmowy z przyjaciółmi lub rozwijając własne zainteresowania lub własne zdolności.

Proszę pochwalcie się swoimi niszami biznesowymi, które znaleźliście, jako Product Managerowie. Pokażmy, iż ograniczeniami na tym polu może być wyłącznie nasza wyobraźnia i kreatywność.