Jednym z istotnych elementów pracy Product Manager jest generowanie pomysłów na nowe produkty lub na nowe funkcje obecnych produktów. Źródło samego pomysłu nie jest tak ważne jak ważne jest to żeby Product Manager potrafił znaleźć takie pomysły lub idee, które później będzie mógł zastosować w swojej grupie produktowej. Źródłami pomysłów mogą być klienci, użytkownicy, sprzedawcy, współpracownicy (niekoniecznie z działu marketingu), konkurenci lub dowolne inne.

Innowacja jednak nie dotyczy wyłącznie samego produktu i Product Manager powinien o tym pamiętać, może dotyczyć procesów wewnątrz organizacji, co może spowodować obniżenie kosztów produkcji, lub przyspieszenie wprowadzenia produktu zanim to zrobi konkurencja. Może one dotyczyć zmiany sposobu dystrybucji produktu, kontaktu z konsumentami lub np. powiązania produktu z usługą.

Pomysły generowane w procesie innowacji to dopiero początek drogi procesu product managementu, statystycznie na 3000 pomysłów tylko jeden dochodzi do etapu wprowadzenia produktu na rynek, z czego niewiele ponad 70% z nich zostaje na rynku dłużej niż 12 miesięcy. Po etapie generowania pomysłów należy w systemowy sposób przejść do wdrożenia ich w życie.

Moim ulubionym i chyba najprostszym podejściem do innowacji i wprowadzania produktów na rynek z punktu widzenia Product managera jest „Stage-Gate Innovation Process”. Istnieją, co prawda uwagi, iż ten proces powinien być postrzegany bardziej, jako Product Development process a nie, jako Innovation Process ale w organizacjach, które nie posiadają wdrożonego oddzielnego systemu zarządzania innowacją Korzystają z niego koncerny sektora consumer goods i tam sprawdza się w 100%.

„The Stage-Gate Innovation Process” jest procesem biznesowym, podczas którego można zrozumieć i wskazać jakie kluczowe czynniki decydują o sukcesie lub o porażce nowego produktu. Dzięki temu procesowi innowacji można z sukcesem wprowadzać na rynek nowe produkcty lub usługi. Sam przeszedłęm kilka takich procesów innowacyjności zakończonych pełnym sukcesem. Koncepcja, Stage-Gate została stworzona przez Roberta Coopera, który opublikował jej zarys w swojej książce „Winning at New Products”, wydanej 1986r. Jest ona najbardziej rozpowszechnioną na świecie metodą procesu innowacji produktowych. Stanowi on swoistą mapę drogową, dzięki której nasz produkt porusza się do przodu z miejsca, w którym powstała jego idea do wprowadzenia z sukcesem produktu na rynek.

Proces ten dzieli elementy działań na wyróżnione etapy (stage) oddzielone od siebie bramami( gate) oceny i decyzji dokonywanej przez management lub zespoły sterujące. Interdyscyplinarne zespoły złożone z inżynierów, marketerów, i innych ( w zależności od projektu) osób muszą wykonać szczegółowo określone zadania w każdym wydzielonym etapie związane z rozwojem produktu zanim po pozytywnej ocenie management będę mogły przejść do prac w kolejnym etapie.

Stage-Gate Proces wykorzystuje się przy zarządzaniu Innowacją produktową oraz przy procesie rozwoju nowych produktów.

Cały proces składa się z 5 etapów: Ocena i selekcja pomysłów, budowanie wzoru biznesowego, rozwoju, testowania i walidacji i wprowadzania produktu. Powyższe etapy są poprzedzone etapem generowania pomysłów a kończą się oceną po wprowadzeniu produktu. Te dwa dodatkowe elementy zostały dodane do pierwotnego procesu opracowanego przez Roberta Coopera w okresie późniejszym przez praktyków wdrażających proces w życie.
Etap odkrywania – stanowi szybki wstępny etap generowania idei produktowych lub innowacyjnych w zdefiniowanych wcześniej obszarach. Dane dostarczane są za pomocą prostych narzędzi badawczych oraz poprzez desk research tak, aby nie wychodziły poza założony, ale dość ogólny obszar zainteresowań.

Budowanie wzoru biznesowego – Na tym etapie następuje bardziej dokładna analiza pomysłów poprzez badania marketingowe oraz techniczne analizy wykonalności. Wzór biznesowy powinien zawierać już definicje produktu, powinny zostać wykonane analizy uprawdopodabniające sukces produktu, etap kończy się przygotowaniem planu projektu biznesowego..

Rozwój – W tym etapie powstaje dokładny projekt i zaczyna rozwijać się produkt. Zaczynają być prowadzone proste testy produktu zarówno w fazie technicznej jak i marketingowej. Powstaje plan produkcji i wprowadzenia produktu na rynek.

Testowanie i walidacja – Ten etap uruchamia obszerne testy laboratoryjne produktu oraz testy rynkowe. Przygotowania do wprowadzenia produktu, początki masowej produkcji oraz pierwsze działania handlowe.

Wprowadzenie produktu na rynek – Na tym etapie realizowana jest masowa produkcja I dystrybucja produktu wraz ze wszystkimi działaniami marketingowymi I komunikacyjnymi.

Ocena końcowa następuje po wprowadzeniu produktu i przygotowywany jest raport z zakończenia całego procesu.
Oczywiście powyższy proces przedstawiony jest bardzo schematycznie i w rzeczywistości wymaga od Product Managera lub Innovation Managera przygotowania bardzo szczegółowego planu działania każdego działu zaangażowanego w cały proces.

Ze swojego doświadczenia wiem, iż adaptacja takiego procesu przez Product Managera do warunków polskich firm (nie mówię tu o polskich oddziałach zachodnich koncernów) nie jest zadaniem prostym i bardzo często przechodzi bardzo żywiołowo oraz spontanicznie, co nie zawsze przynosi dobre rezultaty.

Jeśli możecie pochwalić się swoimi doświadczeniami w tym zakresie to zapraszam serdecznie do wpisywania komentarzy.