Ostatnio bardzo popularnym słowem stała się “innowacja” wszyscy odmieniają ją przez przypadki. Innowacyjność jest na czasie, każdy szuka innowacji ale czym jest owa innowacyjność czym się różni od wynalazczości? Dla wielu z nas różnica pomiędzy wynalazczością a innowacyjnością jest bardzo zatarta. W istocie jednak obydwa stwierdzenia przedstawiają zupełnie inne choć nie odległe zagadnienia.

Jak grzyby po deszczu pojawiają się programy wspierające innowacyjność i nagradzające innowacyjne rozwiązania. Zwycięzcami takich programów są osoby potrafiące zaadoptować wynalezione przez innych wynalazki do nowych zastosowań. Wbrew modzie na innowacyjność, w praktyce większości przedsiębiorstw w Polsce nie jest zainteresowana innowacyjnością nie potrafi lub nie może jej realizować. Procesem innowacji w firmie zajmuje się wyłącznie dział badań lub product manager w procesie zarządzania produktem nie włączając do tego innych osób i działów. Wynika to głównie z nieznajomości procesów zarządzania innowacją, niechęci do ryzyka, przywiązanie do znanych i sprawdzonych rozwiązań i braku środków finansowych. Dzieje się to do czasu w którym „stare” rozwiązana przestają zdawać egzamin i kiedy konkurencja zaczyna dyktować warunki. Wtedy zazwyczaj jest już za późno. Droga od wynalazku do innowacji nie jest daleka jednak aby ją przejść potrzebne jest doświadczenie przekonane o potrzebie innowacji i nakłady finansowe.

Jak przedstawił to Maciej Bossak Politechnika Warszawska link:  „Uzupełnienie wynalazku dodatkowymi technologiami, niezbędnymi do zrealizowania innowacji wymaga nakładów finansowych” ”… na fazę wynalazku przypada co najwyżej 20% wydatków ponoszonych na realizację innowacji. Widać zatem wyraźnie, że aby przejść od wynalazku do innowacji trzeba pokonać dwie bariery: technologiczną i finansową. Biorąc to pod uwagę można łatwo wyjaśnić dlaczego w Polsce innowacje pojawiają się tak rzadko” .
Jak zdefiniować wynalazczość? Wynalazczość opisuje chwilę powstania nowości, nowego rozwiązania technicznego lub technologicznego, opracowanie związku chemicznego lub rozwiązań informatycznych. Wynalazkiem była żarówka wynaleziona przez Edisona i samolot zbudowany przez Braci Wright ( a w zasadzie sposób sterowania samolotem z własnym napędem).

Nie trzeba być wynalazcą aby być innowatorem.

Innowacja natomiast reprezentuje element przenikania się i adoptowania wynalazków w nowe produkty, usługi , procesy. Innowacja ma miejsce gdy wskazuje sposób jak wykorzystać wynalazek i wpleść go do procesu wytwarzania dóbr lub usług w taki sposób aby były przydatne dla ludzi i ich środowiska. Inaczej mówiąc innowacja ma miejsce gdy uda się opracować sposób w jaki wynalazek może przynieść pieniądze. Dobrym przykładem do zobrazowania innowacji może być odtwarzacz IPod sam w sobie nie jest zbyt innowacyjnym urządzeniem, na rynku znajdują się setki odtwarzaczy MP3 i wiele z nich zostało wprowadzonych na rynek znacznie wcześniej niż sam IPod.

Dlaczego zatem on stał się tak popularny i dlaczego jest uważany za innowacyjny produkt? Tajemnica innowacyjności tego urządzenia leży w idealnym połączeniu wielu elementów w jedną całość i stworzeniu zupełnie nowego podejścia do słuchania muzyki. Konstrukcja zapewniała niespotykaną dotąd łatwość obsługi i ergonomię, unikalny design, pojemności pamięci, olbrzymiej ilości akcesoriów zewnętrznych i możliwości indywidualnego dopasowania do użytkownika. Dodatkowo wspierający IPoda portal iTunesi z możliwością zakupu pojedynczych piosenek bez wychodzenia z domu poprzez Internet.

Wynalazki stanowią motor napędzający cywilizację ale dopiero innowacje przyczyniają się do jej szybkiego rozwoju. Większość z nas posiada wizję i szalone pomysły jednak bez zaadoptowania ich do praktycznych zastosowań mogą pozostać bezwartościowe. To innowacje raczej niż wynalazki tak naprawdę się dla nas liczą.