W nieprzewidywalnych i szybko zmieniających się warunkach rynkowych dotychczasowe strategie marketingowe w tym strategie produktu mogą tracić na aktualności. Wielu managerów zadaję się zadawać sobie pytanie czy w obecnej sytuacji powinni stworzyć nową strategię?  Czy to już jest ten czas kiedy wszystko co wiedzieliśmy o rynku, klientach i konkurencji już jest nieaktualne?! Niedostępność części rynków, wysoka inflacja, zaburzona ciągłość łańcuchów dostaw to tylko niektóre z negatywnych czynników utrudniających działanie na rynku.

Prawie II dekady temu  Steve Haeckel, George S. Day  i Richard Nolan  wprowadzili do słownika strategii biznesowych bnesowych koncepcję „sensing-responding”, w której to firmy w odpowiedzi na nagle zmieniający się rynek, zmiany potrzeb klientów i oczekiwań klientów dostosowują swoje strategie i podążają w kierunku identyfikacji (wyczuwania) zmian w otoczeniu i szybkiej reakcji na nową sytuację. Strategie należy dostosowywać do zmieniającego się otoczenia rynkowego. Konsekwencja w realizacji przyjętych wcześniej strategii jest istotna ale większe znaczenie ma adekwatność strategii do nowych warunków.

Mało kto przewidywał możliwość wybuchu pandemii COVID, która zmieniła obraz rynku w sposób rewolucyjny. Na to nakłada się wojna na Ukrainie, która wywołała już domino konsekwencji zarówno po stronie makro jak i mikro oraz niepewność kolejnych zmian. Wszystko to sprawia iż dotychczasowe doświadczenia, historyczne danych z rynku oraz stosowane, sprawdzone  wcześniej narzędziach i metody przestają przynosić oczekiwane efekty biznesowe.

Wg Steve’a Haeckela  organizacja powinna być przygotowana na ciągłe odbieranie informacji z rynku, na budowanie „stacji radarowych” zlokalizowanych w pobliżu klientów aby obserwując rynek dostrzegać nawet najmniejsze oznaki zmian. Należy tworzyć własne zindywidualizowane narzędzia monitorowania rynku aby w odpowiednim momencie podejmować decyzje zwiększające przewagę konkurencyjną.

Na rynku wygra ten, kto najszybciej rozpozna, w którą stronę podążają dotychczasowi klienci oraz skąd można pozyskać nowych. Migracje ludności nasilają się, wraz z nimi zmieniają się potrzeby klientów. Wielu managerów mówi iż nie poznaje już rynku na którym świetnie poruszali się przez ostatnie lata.

Wrażliwość organizacji na wczesne sygnały ostrzegawcze z rynku jest wyrazem jej dojrzałości i przygotowania na przełomowe zmiany a dynamiczna analiza sytuacji, sprawność organizacyjna i dostosowane do sytuacji struktury gwarantują utrzymanie się krok przed konkurencją w szybko zmieniającym się środowisku biznesowym.

Polecam do przeczytania:

ADAPTIVE ENTERPRISE Creating and Leading Sense-and-Respond Organizations
STEPHAN H. HAECKEL
HARVARD BUSINESS SCHOOL PRESS
Boston, Massachusetts

Co sądzicie na ten temat? Podzielcie się sowimi przemyśleniami w komentarzu!