Zarządzanie produktem jest procesem projektowania, tworzenia, wdrażania oraz zarządzanie cyklami życia produktu lub usługi. Cały proces jest konieczny aby powstał produkt odpowiadający potrzebom klientów. Wielokrotnie zarządzający firmami zadowalają się wyłącznie istniejącą technologią nie zaś procesem w którym technologia jest tylko jednym z elementów.

Sama technologia jest konieczna do powstania nowego produktu ale sama w sobie nie zaspokoi potrzeb konsumentów. Dawno się skończyły czasy gdy klienci pukali do drzwi producentów i pytali o nowe innowacyjne produkty. Obecnie nie wystarczy mieć technologii i innowacyjnych rozwiązań, teraz nowe produkty poza innowacyjnością muszą zaspokajać konkretne potrzeby, rozwiązywać problemy klientów.
Wiele firm spostrzegło, że proces przygotowania produktu i jego poprawna definicja jest kluczem do sukcesu firmy na rynku.

Firmy są zmuszone do stałej weryfikacji posiadanego portfolio produktów i wprowadzania na rynek nowości. Zatrzymanie lub zwolnienie procesu rozwoju produktów, wcześniej czy później, doprowadzi do obniżenia konkurencyjności i utraty pozycji na rynku. Aby zaspokajać stale zmieniające się potrzeby klientów firmy potrzebują sprawdzonych i usystematyzowanych systemów zarządzania produktami. Na tym polu nie ma miejsca na eksperymenty i działanie firmy nie może ograniczać się do modyfikowania istniejących produktów lub usług. Zarządzanie produktem jest procesem, który wymaga zaangażowania wielu obszarów organizacji a wiele firm nie jest w stanie samodzielnie podołać temu zadaniu.

Polskie firmy swoją wiedzę w tym zakresie czerpią z doświadczeń organizacji biznesowych działających na konkurencyjnym rynku lecz zwykłe kopiowanie istniejących rozwiązań i ich adaptacja nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Firmy muszą wypracować własne rozwiązania. Jednakże kluczem do sukcesu jest stworzenie w firmach profesjonalnego zespołu zarządzania produktami. Ich podstawowym elementem jest zazwyczaj osoba Produkt Managera z odpowiednimi kompetencjami ulokowana we właściwym (decyzyjnym) miejscu w strukturze firmy.
Rolą Produkt Managera powinno być zbieranie informacji i analiza danych w celu podjęcia najbardziej odpowiednich decyzji dotyczących rozwijania asortymentu i przygotowania właściwego produktu. Zbieranie informacji, nie jest trywialnym zadaniem. Wymaga ono doskonałej orientacji w przedmiocie oraz wiedzy. W tym celu Produkt Manager musi być dostatecznie blisko klienta by poznać jego potrzeby i oczekiwania, ale również powinien być blisko technologii. Wtedy zespół może zaufać informacjom wychodzącym od managera produktu i traktować go jako lidera wyznaczającego zakresy projektów.

To właśnie PM podejmuje najcięższe decyzji aby ułatwić pracę reszcie zespołu i zakończyć proces sukcesem. PM powinien poświęcić czas na dogłębne poznanie wszystkich oczekiwań klienta. W dużych okrzepłych na rynku organizacjach taka struktura jest standardem, mniejsze i dopiero rozwijające się firmy muszą taką strukturę utworzyć by liczyć się na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.