Stanowisko produkt managera w zależności od firmy nazywane jest różnie i różne zajmuje miejsce w organizacji. Wielokrotnie jest mylone lub łączone ze stanowiskiem Produkt Marketing Managera. Różnorodna interpretacja roli tego stanowiska jest bardzo powszechna a sam nazwa stanowiska jest bardzo często przypisywana osobom o drastycznie różniących się obowiązkach i zakresie odpowiedzialności. Spowodowane jest to tradycją stanowiska w firmach oraz często intuicyjnym podejściem założycieli firm i zarządzających organizacją.

Pierwotnie stanowisko managera produktu powstało w firmach technologicznych i tam jego zakres obowiązków oraz sama funkcja jest najlepiej zdefiniowana. Wkład Produkt Managera w rozwój biznesu dostrzegły również firmy z branży dóbr konsumpcyjnych, FMCG, a nawet usług, dla przykładu w firmach z sektora finansowego Produkt Manager zarządza produktami nienamacalnymi takimi jak ubezpieczenia, kredyty czy instrumenty finansowe, ale tak jak w każdej branży zajmuje się wszystkimi elementami funkcjonalnymi produktu. W związku z tym nie można oczywiście przykładać stanowiska produkt managera ze wszystkich tych branż do jednego mianownika.

Wiele firm korzysta z definicji produkt managera wywodzącej się z opisu stanowiska Brand Managera i zazwyczaj taka osoba zajmuje się marketingiem produktu, czyli działaniami komunikacyjnymi. Czym innym jest tworzenie produktu a czym innym informowanie o nim klientów? Oczywiście te dwie role zazwyczaj przeplatają się kompetencjami a często osoby na takich stanowiskach wypełniają funkcję produkt managera oraz produkt marketing managera równocześnie. W małych organizacjach jest to nawet zrozumiałe, ale w dużych firmach takie rozwiązanie nie przynosi dobrych efektów. Ciężko połączyć te dwa stanowiska w jedno, gdyż osoby je pełniące powinny charakteryzować się różnymi cechami. Produkt manager powinien być bardziej inżynierem niż marketerem, natomiast Produkt marketing manager bardziej marketingowcem, ale obydwa te stanowiska powinny ze sobą współpracować.

Produkt manager powinien wypełnić lukę pomiędzy działem badań i rozwoju a klientami. Do jego zadań powinno należeć:
-zbieranie informacji o klientach ich potrzebach
– generowanie pomysłów na nowe produkty
– wybieranie pomysłów na nowy produkt pochodzących w różnych źródeł:
• klientów
• specjalistów branżowych
• szefów działów swojej firmy
• pracowników działu sprzedaży i marketingu
• pracowników R&D
• pracowników serwisów
– przygotowywanie analiz o sytuacji rynkowej i trendach na rynku
– opracowanie i wykonania planów rozwoju produktu
– wprowadzanie nowych produktów oraz udoskonalanie i modyfikowanie istniejących
– rozwijanie i wdrażanie strategii produktu
– bazując na danych sprzedaży I badaniach rynkowych przygotowywanie planów sprzedaży
– kontrolowanie pozycji konkurentów na rynku oraz analizowanie ich produktów.
– tworzenie analiz finansowych dla produktu
– pozycjonowanie cenowe oraz przygotowanie ROI dla każdej nowej inwestycji
– przewidywanie wad produktu i wypracowanie rozwiązań dla problemów
– ponoszenie odpowiedzialności za sukcesy i porażki swoich produktów, (choć w rzeczywistości odpowiada tylko za porażki, za sukcesy odpowiadają inni)

W Polskim świecie marketingowym stanowisko to nie jest właściwie doceniane i nie posiada jeszcze właściwie i powszechnie zdefiniowanych zadań. Mam nadzieję, iż w miarę rozwoju Polskiego rynku i wzrostu konkurencyjności produktów, specjalizacja Menadżera Produktu będzie stanowiła o jego pozycji i wadze, jaką odgrywa dla sukcesu firmy.