W codziennej pracy wszyscy Product Managerowie rozwiązują problemy i głównie za to otrzymują wynagrodzenie. Wszyscy szefowie oczekują, iż ich pracownicy prawidłowo zidentyfikują problem biznesowy i będą go rozwiązywali w taki sposób, że znikną wszystkie związane z nim sytuacje. Niezależnie od tego czy biznes jest w fazie wzrostowej czy spadkowej problemy biznesowe zawsze się pojawiają. Dotyczą one środowiska wewnątrz firmy (produktów, procesów zarządzania produktem, zasobów), ale i środowiska zewnętrznego ( problemy naszych klientów, kooperantów).
Gdyby problemy biznesowe się nie pojawiały się w naszym otoczeniu, bylibyśmy zbędni.

Myślę, iż nie wielu z nas podchodzi do swojej pracy w taki sposób.

Problem jest zawsze elementem pewnego procesu biznesowego i początkiem drogi Product Managera w procesie zarządzania produktem. Od tego czy właściwie zdiagnozujemy problem zależy sukces naszej pracy i powodzenia organizacji, w której pracujemy. Wiele problemów biznesowych nie jest rozwiązywanych gdyż odpowiedzialni managerowie nie są w stanie czytelnie go określić lub nie zawsze potrafimy dobrze ocenić sytuacje i jako problem identyfikujemy nie ten obszar, jaki powinniśmy.
Załóżmy, iż jesteśmy producentem latarek, nasi klienci mają problem, iż latarki świecąc w nocy zużywają zbyt szybko akumulatory. Jakie jest innowacyjne rozwiązanie problemu? Pewnie jest ich wiele. W zależności od sytuacji rynkowej musimy dokonać wyboru najlepszego z nich.

Dla przykładu problem ten możemy rozwiązać dwojako:
-dołożyć dodatkowe akumulatory
lub
zastosować energooszczędne żarówki.
Co robimy? Co jest naszym problemem? zbyt mała obudowa, aby pomieścić dodatkowe akumulatory czy może brak energooszczędnych żarówek pasujących do obecnej obudowy? Może zupełnie coś innego?
Właściwa identyfikacja problemu pozwoli nam na uniknięcie w przyszłości problemów wynikających z zastosowanych rozwiązań. Rozwiązywanie problemów szybciej i lepiej niż konkurencja pozwoli osiągnąć przewagę i zwyciężyć w rywalizacji rynkowej.
Do problemu należy podjeść w sposób innowacyjny ale i systemowy, nie można pozwalać na chaotyczne czy połowiczne rozwiązywanie problemu lub maskowanie problemu poprzez likwidowanie objawów.
Prosty schemat procesu identyfikacji problemu oraz składa się 5 kroków:
– identyfikacja problemu,
– definiowane spodziewanego efektu rozwiązania problemu,
– przygotowanie rozwiązania oraz planu działania wraz z alternatywnymi rozwiązaniami,
– rozwiązanie problemu
– wdrożenie procesu zabezpieczającego przed podobnymi problemami w przyszłości lub ułatwiającymi ich rozwiązywanie.
Najważniejszymi elementami całego procesu są identyfikowanie problemu i przygotowania planu rozwiązania problemu.
O ile identyfikowanie problemu należy przeprowadzić w logiczny i usystematyzowany sposób o tyle przygotowania planu rozwiązania problemu jest działaniem bardziej kreatywnym i spontanicznym.
Największym problemem jest to, iż wielu managerów siada przy stole i czeka na jeden gotowy pomysł rozglądając się tylko, z którego kierunku on nadejdzie. Managerowie chcą, aby pomysł nadszedł w chwili błyskotliwego olśnienia, ale ta chwila zazwyczaj nie nadchodzi. Doskonale pomysły rzadko przychodzą same z siebie. W większości przypadków są one efektem przemyślanego procesu dochodzenia do pomysłu. Zdarza się, iż wielu managerów poddaje się w połowie drogi, gdy pomysł jest jeszcze niedopracowany i pół biedy, gdy go nie wdrażają. Najgorsze rozwiązanie to wdrożenie nie do końca przemyślanego rozwiązania.
Innowacyjne rozwiązywanie problemów zawsze jest działaniem zespołowym. Tworzenie grup pracujących nad rozwiązaniem problemu zawsze przyspiesza jego rozwiązanie, więc nie trzymajcie swoich problemów dla siebie, starajcie się angażować inne osoby do pomocy przy rozwiązywaniu swoich problemów i włączajcie się sami do podobnych procesów u współpracowników. O innowacyjnych metodach rozwiązywania problemów napisze już wkrótce.