Product Manager jest kluczową osobą odpowiedzialną za przygotowanie i wdrożenie nowych produktów na rynek. W związku z tym musi posiadać zestaw pewnych kluczowych cech aby odnieść sukces w procesie zarządzania produktem.

Umiejętność nauki Product Manager musi umieć szybko się uczyć. Rynek zmienia się szybko, nowe technologie pojawiają się dużo szybciej niż dawniej. To, co dzisiaj jest nowością za pół roku już jest czymś zwyczajnym, zwłaszcza w branży nowych technologii. Nowa wiedza atakuje go ze wszystkich stron, od klientów, dostawców technologii, własnych inżynierów, handlowców czy nawet kolegów z marketingu. Dzięki szybkiej adaptacji nowej wiedzy będzie mógł wyprzedzić konkurencje. Uczestnictwo w targach branżowych, imprezach wystawienniczych, szkoleniach i treningach managerskich jest niezbędne. Product Manager powinien wnoście do organizacji nowe pomysły i świeże spojrzenie, które często pada ofiarą rutyny i przyzwyczajeń.

Zdolności komunikacyjne

Dobry Product Manager powinien mieć wybitne zdolności komunikacyjne zarówno w mowie jak i piśmie. Dlaczego to jest takie ważne?
W większości firm jedną z ważnych ról, jakie musi odgrywać Product Manager jest działanie, jako pośrednika informacji pomiędzy wszystkimi współpracującymi osobami. To oznacza, że jest nie tylko osobą sprawnie komunikującą informacje pomiędzy działami i zespołami, ale także pomiędzy konkretnymi osobami. Przez to musi radzić sobie z różnymi typami osobowości, dla przykładu inżynierowie są zwykle introwertykami a menadżerowie sprzedaży lub marketingu ekstrawertykami.
Występując w różnych rolach przed różnymi osobami musi mówić różnymi językami. Przed inżynierami językiem inżynierów, przed handlowcami lub klientami ich językiem. W komunikacji ważne jest by mówić językiem swojego audytorium.

Zdolności przywódcze

Product Manager nosi na sobie olbrzymią odpowiedzialność, ale w organizacji jego pozycja nie jest obdarzona siłą sprawczą. Musi on ją zastępować swoim autorytetem i zdolnościami przywódczymi. Kierując zespołami projektowymi przygotowując strategie produktowe lub podejmując nowe inicjatywy produktowe musi przekonać do siebie i pociągnąć za sobą wszystkie osoby, z którymi będzie współpracował. Jednakże w większości tych przypadków Product Manager nie posiada formalnej siły sprawczej, gdyż większość osób, z którymi współpracuje nie jest jego podwładnymi a część z nich obejmuje wyższe stanowiska. Dlatego właśnie umiejętność wpływania na innych, zdolności negocjacyjne, umiejętność budowania relacji oraz otwartość na innych są ważnymi cechami, bez których Product Manager nie mógłby funkcjonować w organizacji.

Zdolności analityczne
Product Manager codziennie zasypywany jest tonami informacji i danych z wewnątrz i zewnątrz firmy. Zdolność szybkiej analizy danych i wyciągania na ich podstawie prawidłowych wniosków a w konsekwencji decyzji biznesowych jest jedną z najważniejszych umiejętności, jakie PM, powinien posiadać. Bez specjalistycznych narzędzi jak arkusze kalkulacyjne i programy wspomagające podejmowanie decyzji nie można się obyć. Czasami pośród wielu MB danych arkuszy Excela schowane są błędy i jeśli w porę się ich nie odnajdzie one pojawią się same, ale wtedy będzie już za późno na ich eliminację. Dobry Product Manager potrafi odnaleźć w arkuszu danych niepoprawne informacje jednym spojrzeniem.

Orientacja w zasadach rządzących biznesem

Odnoszący sukcesy Product Manager powinien posiadać dobrą orientacje w podstawowych zasadach rządzących biznesem, aby zrozumieć jak identyfikować okazje na rynku, potrafić przewidzieć trendy konsumenckie oraz sytuację na rynku taką jak hossa czy kryzys i zrozumieć konsekwencje, jakie mogą się z tego tytułu wydarzyć. Ważna jest też zdolność do identyfikowania elementów przewagi konkurencyjnej, zdolność budowania strategii produktowej w określonej sytuacji rynkowej. Znajomość narzędzi marketingowych, zasad rządzących promocjami i pozycjonowaniem cenowym, analiza zysków i strat i podobnymi.

Oczywiście wysokie wykształcenie biznesowe nie jest niezbędne, ale większość Product Managerów, z którymi pracowałem nie posiadała tytuły MBA, ale posiadali bardzo dobra orientacje w biznesie.

Musi być zakochany w swoim produkcie

Dobry Product Manager musi być w głębokiej zażyłości ze swoim produktem, musza troszczyć się o niego jak o własne dziecko. Musza pomagać mu stawiać pierwsze kroki na rynku, chronić go przed konkurentami do czasu aż nie osiągnie na tyle mocnej pozycji, że zacznie radzić sobie sam. Musza wyposażyć go we wszystkie atrybuty doskonałości. Jako pierwsi muszą znać na pamięć wszystkie produkty konkurencji ich słabości i mocne strony, aby mając ta wiedzę pomagać swojemu produktowi. Muszą nieustannie dążyć do doskonalenia swojego produktu.

Zwracać uwagę na detale

Product Manager powinien zwracać uwagę na drobne detale. Niedopracowane szczegóły w pierwszych fazach tworzenia nowego produktu urastają do wielkich problemów w dalszych fazach prac nad produktem, gdy wprowadzanie zmian jest już bardzo utrudnione. I nie chodzi tu wyłącznie o funkcje produktu, ale również o analizę konkurencyjną, plany rozwoju, mapy drogowe i inne etapy prac nad nowym produktem.

Znajomość narzędzi Produkt Management’u

Bez znajomości podstawowych narzędzi wykorzystywanych przez Product Managerów podczas całego procesu prac nad nowym produktem Product Manager nie będzie w stanie efektywnie pracować, zbierać informacji, analizować sytuację, efektywnie wymieniać się danymi z innymi uczestnikami procesu tworzenia nowego produktu. Gdy komunikacja wewnątrz zespołu zaczyna być wąskim gardłem to zazwyczaj pojawiają się problemy. I nie chodzi tu wyłącznie o opóźnienia w pracach, ale o błędy wynikające z braku właściwej informacji. Wszystkie te tajemnicze literki MRD, PRD, PFB, analizy konkurencji, mapy drogowe produktu, template’y prezentacji są niezbędnymi narzędziami, bez których praca nad produktem nie była by możliwa.

Product Manager powinien mieć w sobie cechy innowatora, wynalzacy. Bez tego jego prace będzie rzemiosłem.

Zasób tych niezbędnych dla Product Managera umiejętności może się różnić w zależności od firmy i produktu, ale zasadniczo różnice mogą powodować, iż tych niezbędnych umiejętności może być tylko więcej nie mniej.
Jak myślicie ta lista ma sens, może czegoś jej brakuje lub jest przerośnięta napiszcie swoje propozycje chętnie sie do nich odniosę.