Jako Product Manager, zaangażowany w proces zarządzania produktem zawsze byłem zdziwiony, że dla wielu osób reklama znaczy to samo, co marketing. Poszukując w popularnych źródłach informacji na temat różnicy pomiędzy reklamą i marketingiem, nie mogłem oprzeć się wrażeniu, iż dla wielu osób pojęcia: Marketing i Reklama, są tożsame.
W polskim Internecie nie udało mi się znaleźć dobrej odpowiedzi na proste z natury pytanie: czy marketing i reklama to jest to samo? A jeśli te dwa pojęcia nie są tym samym to:, czym się różni reklama od marketingu? Postanowiłem, zatem przedstawić swój punkt widzenia. Zastrzegam, że to jest punkt widzenia Product Managera. Oczywiście jestem otwarty na polemikę.

Zacznijmy od historii marketingu, od 4P, czyli podstawowych składowych marketingu MIX, na których tworzyła się historia, Marketingu. Mało kto wie, iż taki podział został określony już w 1960r przez Jerome McCarthy’ego i upowszechniony 7 lat później przez Philipa Kotlera w swojej książce „Principles of Marketing” w 1967.
Podstawowe, 4P marketingu to:

Product – Produkt Price – Cena Place – Dystrybucja Promotion – Promocja

Jak bezpośrednio widać, ”Reklama” nie była zaliczana do jednego z 4 podstawowych elementów Marketingu MIX.
Reklama jest natomiast jedną ze składowych czwartego elementu marketingu mix, czyli – Promocji.

Promocja, dzielona jest dalej na:

  • Promocję masową
  • Sprzedaż osobistą
  • Promocje sprzedaży

Dopiero w skład promocji masowej zalicza się: reklamę (advertising) i public relations.

Uznawanie, zatem reklamy, jako pojęcia równoważnego z marketingiem jest ogromnym uproszczeniem i można je przedstawić jak porównanie, iż 4 koła to już jest samochód.

Więc jak widać Marketing nie równa się Reklamie. Reklama jest jedynie jedną ze składowych Marketingu.
Istnieje wiele skomplikowanych definicji zarówno marketingu i reklamy, zacznijmy od najprostszych:

Reklama jest: pojedynczym elementem procesu marketingowego, tworzy ona historie produktów lub usług w taki sposób, aby zwrócić na nie uwagę konsumentów. Reklama jest płatną formą publicznego komunikatu wykorzystującego różnorodne środki przekazu ( telewizja, gazety, billboardy, radio, Internet) do rozpowszechniania informacji o towarach, usługach. Komunikat jest kierowany do obecnych i potencjalnych klientów.

Natomiast marketing to: systematyczne planowanie, wdrażanie oraz kontrola wszystkich działań biznesowych, realizacja strategii i elementów taktycznych mających na celu zaspokojenie potrzeb klienta we właściwy sposób i doprowadzenie do procesu sprzedaży produktu lub usługi tak, aby firma mogła realizować swoją misję, rozwijać się i wytyczać kierunki rozwoju rynku (oczywiście te założenia powinny być oparte o cele firmy i misję i strategie działania). Marketing jest procesem, który jest realizowany od momentu powstania firmy poprzez cały okres jej obecności na rynku.
Częste niezrozumienie, lub upraszczanie obydwu pojęć może być spowodowane tym, iż reklama zazwyczaj stanowi jedną z największych części budżetu marketingowego w rocznych planach przedsiębiorstw. Dopiero za nią w wydatkach działów marketingu są koszty badań i rozwoju, oraz koszty pozostałych elementów marketingu mix. Trzeba jednak pamiętać, iż poprzez samą reklamą nie można zrealizować strategii przedsiębiorstwa. Nie wystarczy tylko mówić o produkcie, aby osiągnąć sukces.

Należy mówić o właściwym produkcie, kierując komunikat do odpowiednich konsumentów i we właściwym czasie, uwydatniając ważne dla konsumentów cechy produktu lub usługi.

Marketing jest skomplikowanym procesem i tylko naukowe podejście do tego zagadnienia może zapewnić sukces. Agencja reklamowa, która współpracuje z firmą może zapewnić świetną kreację pomóc w wyborze mediów i wygrać konkurs na najlepszą reklamę. Jednak nie jest pewne czy ta świetna reklama pomogła zrealizować cele firmy i czy przypadkiem nie stanowiła wyłącznie kosztu nieprzynoszącego firmie żadnych korzyści.

Reklama jest jednym z elementów końcowych całego procesu zarządzania marketingowego. Należy o tym pamiętać i nie mylić agencji reklamowej z własnym działem marketingu.