Zacznijmy od tego że Stanowisko Product Managera jest stanowiskiem bardzo niewdzięcznym. Nie ma znaczenia czy Product Manager pracuje w USA gdzie to stanowisko się narodziło, w Europie Zachodniej, czy w Polsce. Zarobki na tym stanowisku są bardzo zróżnicowane i nie są głównym czynnikiem który motywuje do podjęcia tej pracy. Prawdopodobnie najczęstszą przyczyną, dlaczego ludzie pragną pracować jako Product Manager i zarządzać produktem jest brak świadomości, co to jest za praca.

Ale tak na poważnie, świadomi marketerzy ciągną do tej pracy, ponieważ znajduje się ona w centrum całego biznesu. Osoba Product Managera zajmuje się wszystkimi sprawami związanymi z produktem, współpracuje z specjalistami zajmującymi w firmie odpowiedzialne stanowiska na wszystkich szczeblach zarządzania. Ponadto współpracuje z partnerami biznesowymi spoza firmy. Wymaga to, aby osoba na stanowisku Product Managera charakteryzowała się ponadprzeciętnymi umiejętnościami z bardzo szerokiego zakresu. Musi znać i rozumieć procesy zarządzania marketingiem i finansami, często posiadać wiedzę techniczną lub technologiczną dotyczącą produktu. Musi potrafić zarządzać projektami i doskonale organizować sobie pracę, łatwo komunikować się z otoczeniem i być otwartym na współpracę.

W Polsce znaczenie stanowiska Product Managera jest bardzo szerokie a zakres obowiązków i odpowiedzialności jest bardzo różnorodny. Zakres obowiązków zależy od branży i produktów, z którymi PM pracuje, lokalizacji firmy, umiejscowienia działu Product Managementu w strukturze, obrotów firmy oraz jej rodowodu. W związku z tym, rozbieżności w wysokości zarobków są na tym stanowisku bardzo duże.

W Polsce stanowisko i funkcja Product Managera ewoluują powoli, ale zaczynają już przypominać to jak to stanowisko wygląda na rynkach rozwiniętych.

Wychodząc od korzeni, przyjrzyjmy się kolebce Product Managementu, czyli Stanom Zjednoczonym. Wg raportu 2008 Annual Product Management and Marketing Survey przeprowadzonego corocznie przez firmę Pragmatic Marketing, średnie zarobki Product Managera w USA wynoszą łącznie z premią około 112 000 dolarów rocznie, z czego tylko około 10% stanowi premia. Rozbieżność pomiędzy najwyższymi a najniższymi zarobkami Product Managera jest ogromna. Najlepiej zarabiający Product Managerowie potrafią zarobić rocznie nawet 250 000 dolarów, podczas gdy najmniej zarabiający niewiele ponad 40 000 dolarów.

Na tle USA Europa nie tak dobrze. Co prawda średnie zarobki Product Managera w Europie są niższe tylko o około 10% niż w USA to jednak rozbieżność pomiędzy najlepiej zarabiającymi Product Managerami a tymi z najniższymi pensjami jest ogromna. Najlepiej zarabiający Product Managerowie w Europie potrafią zarobić 212 000 dolarów rocznie, gdy ci najmniej zarabiający tylko około 20 000 dolarów.

Ta rozbieżność pokazuję jak bardzo zróżnicowane i różnie pojmowane jest Europie stanowisko Managera Produktu.
Na Polskim rynku sytuacja zarobków Product Managera jest podobna do tego jak to wygląda w Europie. Oczywiście mówię tu o rozbieżnościach w wysokości zarobków a nie o ich wysokości.

Zarobki polskich Product Managerów są niższe od trzech do czterech razy od zarobków ich koleżanek i kolegów w Europie Zachodniej. Należy tu oczywiście brać pod uwagę różnice kursowe i kurs dolara do złotówki.
Bazując na własnych badaniach i wywiadach z Product Managerami sytuacja przedstawia się następująco.
Pensja Managera Produktu w Polsce mieści się w przedziale od 3 500 zł miesięcznie do nawet 15 000 zł miesięcznie. Średnio można przyjąć, iż polskie zarobki Product Managera to ok. 7 000 zł miesięcznie łącznie z premią. Rozbieżności w wysokości zarobków są widoczne nawet wewnątrz pojedynczych firm. Różnice mogą dochodzić do nawet do 50% i zależy to od stażu pracy, doświadczenia i odpowiedzialności.

Jak zwykle najwyższe zarobki są w branżach takich jak branża farmaceutyczna, mniejsze w branży dóbr konsumpcyjnych i FMCG, a najmniejsze w branży technicznej. Jednak nie można tych informacji uogólniać. Osobiście znam Product Managerów z firm branży technicznej w Polsce zarabiających ponad 12 000 zł miesięcznie. W Polskim interencie pojakiła się strona z informacjami o zarobkach na różnych stanowiskach, min product managera można się tam dowiedzieć ciekawych rzeczy

Osobnym zagadnieniem są dodatki do pensji w postaci ubezpieczenia na życie, opieki medycznej czy samochodu służbowego. O tych „bonusach” będę pisał w kolejnych artykułach. Mam nadzieję, że dzięki temu, iż portal www.producthero.pl zyskuje coraz większe zainteresowanie polskich Product Managerów już wkrótce będziemy mogli przeprowadzić badanie płacowe na grupie polskich Product Managerów. Zapraszam do rejestrowania się na stronie.

Zapraszam do zostawiania komentarzy.