Celem wykorzystania grup fokusowych w procesie produkt management jest zrozumienie I uwiarygodnienie różnych scenariuszy rozwoju produktu, poprzez interakcję z potencjalnymi użytkownikami tego produktu i otrzymania od nich informacji na jego temat. Grupy fokusowe sprawdzają się przy wielu różnych grupach produktów zwłaszcza przy tych innowacyjnych. Pozwalają spojrzeć na produkt oczami użytkownika i z jego perspektywy dokonywać ewentualnych modyfikacji i ulepszeń.

Wiele firm ma mniejsze niż podstawowe doświadczenie z grupami fokusowymi najczęściej powoduje to błędy i przykre konsekwencje wynikające z braku wiedzy i doświadczenia.

Najczęstsze błędy to:

  • Niedostatecznie przygotowanie badanego produktu lub jego wizualizacji.
  • Przeprowadzenie badań tylko w jednej lokalizacji, nie testując koncepcji produktu na całym rynku.
  • Przeprowadzenie tylko jednej sesji grup fokusowych i przeprowadzenie modyfikacji produktu już bez kolejnej weryfikacji.
  • Nie korzystanie z wykwalifikowanych moderatorów lub przeprowadzanie badania na własną rękę.

Aby odnieść sukces i wykorzystać w całości efekty raportów z grup fokusowych należy przygotować się do nich pod okiem doświadczonych badaczy, a przygotowanie scenariusza badania powinno być zlecone doświadczonemu badaczowi. Trzeba mieć jasno sprecyzowane oczekiwania wobec rezultatu badań a przed badaniami przygotowane tezy do udowodnienia lub obalenia.

Grupy fokusowe:
Badania fokusowe stosuje się dla eksploracji problematyki badania i jako badania jakościowe nie powinny być jedynym źródłem informacji niezbędnych do podejmowania decyzji w procesie zarządzania produktem Idealnie, jeśli po serii badań fokusowych można przeprowadzić badania ilościowe rangujące wyniki uzyskane podczas fokusów.
Badanie odbywa się w grupach 7 – 11 osobowych, które pod kierunkiem moderatora omawiają ściśle określony problem. Zadaniem moderatora jest kierunkowanie grupy na tematy będące celem badania oraz podtrzymywanie zainteresowania grupy zagadnieniem.

Typowa sesja trwa od 1, 5 godziny do 3 godzin i zazwyczaj odbywa się w specjalnie do tego przygotowanych salach firm badawczych. Badanie zawsze jest nagrywane w celu późniejszej obróbki materiału badawczego i przygotowania raportu po badaniu. Przy sali, w której przeprowadzane jest badanie znajduje się zazwyczaj drugie pomieszczenie z weneckim lustrem, poprzez które można obserwować przebieg badanie nie będąc widzianym przez osoby biorące w nim udział.

Każda z jednostek badawczych (grup fokusowych) prowadzona jest według ściśle ustalonego  scenariusza, a moderatore zazwyczaj są doświadczeni badacze. Scenariusz powinien zawierać tematy rozmowy w formie przykładowych pytań, które stanowić będą podstawę luźnej dyskusji prowadzonej podczas wywiadu.
Przy tego typu badaniach zalecam posiłkować się profesjonalnymi firmami badawczymy. Pomimo iż kto raz widział takie badanie ma wrażenie iż to nic wielkego to jednak zapewniam że tak nie jest. Aby dobrze przeprowadzić taie badanie nie wystarczy wiedzieć czego się chce dowiedzieć od respondentów ale również trzeba wiedzieć jak to zrobić.

Samodzielnie przeprowadzone badania tego typu to stracony czas i pieniądze.
Nie próbujcie tego w „domu”